Diemen | straatinfo

Buurtgegevens Schellingwoude Noord Amsterdam 2016

algemeen

Buurtcode: BU03637302
Buurtnaam: Schellingwoude Noord
Wijkcode: WK036373
Gemeentecode: GM0363
Gemeentenaam: Amsterdam
Meest voorkomende postcode: 1026
Dekkingspercentage: 2
Omgevingsadressendichtheid: 213
Stedelijkheid adressen per km2: 5

Bevolking

Aantal inwoners: 5
Mannen: 0
Vrouwen: 0
Geboorte totaal: 0
Geboorte relatief: 0
Sterfte totaal: 0
Sterfte relatief: 0
Aantal huishoudens: 0
Gemiddelde huishoudensgrootte: 3.0

Bedrijven

Aantal bedrijfsvestigingen: 5

Wonen

Woningvoorraad: 2

Motorvoertuigen

Personenauto s totaal: 5
Bedrijfsmotorvoertuigen totaal: 0
Motortweewielers totaal: 0
Aantal personenauto’s jonger dan 6 jaar: 0
Aantal personenauto’s 6 jaar en ouder: 5
Aantal personenauto’s met brandstof benzine: 5
Aantal personenauto’s met overige brandstof: 0

Oppervlakte

Oppervlakte totaal in ha: 37
Oppervlakte land in ha: 36
Oppervlakte water in ha: 1
bron: cbs.nl